Németh Zoltán

Az Ön hitelszakértője!

Hitelügyintézés

DÍJMENTESEN, akár otthonából, kényelmesen tudjuk intézni hitelügyeit!

Részletek  

Biztosítás

A biztosítások nyugalmat és stabilitást jelenthetnek a szerződött felek életében. Keressen bizalommal, és legyen biztosítása az élet minden területén!

Részletek  
RólAM image
Németh Zoltán vagyok,  független hitelszakértő.
2008 óta tart a kapcsolatom a Benks Kft.-vel, az ő partnerükként végzem hiteltanácsadói munkámat, melyet mára már egy független biztosításközvetítői vizsgával is bővítettem, hogy a szolgáltatásom teljeskörűvé váljon.
A hiteltanácsadás során törekszem Ügyfeleim teljes igényét felmérni, és 15 bank kínálatából a legjobbakat prezentálni.
A jelenlegi helyzetre való tekintettel, akár otthonából, kényelmesen tudjuk elindítani a hitelkérelmet, egy igényfelmérés után, felveszem a kapcsolatot a bankokkal, majd az ajánlatokat továbbítom Önnek, átvállalom az adminisztrációs terheket, így Önre már csak a folyamat elindítása és álmai megvalósítása vár!

Amennyiben DÍJMENTES hitelközvetítésre, vagy biztosításkötésre van szüksége, kérem keressen bizalommal, elérhetőségeimet megtalálja a KAPCSOLAT menüpont alatt!

   Németh Zoltán
Az Ön hitelszakértője


Ajánlatkérés

*
*
**

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Németh Zoltán László ismertesse Önnel a tevékenysége során kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.


1. Az adatkezelő adatai: 

Adatkezelő: Buda House Partners Kft.

Cím: 1027 Budapest Bajvívó utca 9 1/3.

Cégjegyzékszám: 01 09 904182

képviseli: Németh Zoltán László

adószám: 14445703241

adatvédelmi felelős neve: Németh Zoltán László

Adatvédelmi felelős elérhetősége: zoltan.nemeth@benkspartner.hu


Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velem a kapcsolatot. 

2. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? 

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez. Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, naptárakban dátumok megjegyzése stb.). 

Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. 

A nyomon követést és a jelentéstételt alábbi partnerek végzik számomra: Google Analytics (további információ:https://www.google.dk/intl/hu/analytics/) 

Kampányaim sikerességét mérő, hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütik: Google Adwords (további információ: adwords.google.hu) 

A cookie-t felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok telepítését, alkalmazását, ugyanakkor a cookie-k letiltása a böngésző használati komfortját befolyásolhatja, illetve a weboldal működéséi problémáit eredményezheti. 

A cookie kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie megnevezéssel van lehetőség. 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

3. Mit kell tudni a kapcsolatfelvételi űrlapomról? 

Hozzám fordulhat úgy, hogy e-mailt küld a zoltan.nemeth@benkspartner.hu e-mail címre vagy kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot. Az egyes felhasználók által megadott személyes adatokat a kérés megválaszolásához tárolom. Az adatok törlésre kerülnek, amint már nincs szükség rájuk ezekre a célokra, feltéve, hogy ezt nem akadályozzák a törvényes megőrzési követelmények, vagy ha ön kifejezetten beleegyezett a hosszabb tárolásba. A fentiekben ismertetett adatainak feldolgozása szükséges ahhoz, hogy válaszolhassak kérésére (6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b) GDPR). Az ön által a kapcsolattartó űrlapon önként megadott további adatok feldolgozása a GDPR érdekkiegyenlítési záradékán alapul (6. cikk (1) bekezdés, 1. mondat, f) GDPR). 

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 5 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolok.

4. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei? 

Ön az adatkezelésről 

  • tájékoztatást kérhet,
  • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
  • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
  • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a fent hivatkozott adatvédemi jogokról. 

5. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységemre? 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.) 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.) 

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv) - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 

6. Adatkezelési tájékoztató módosítása Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az: nzhitel.com weboldalon történik.